Security group

Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit Vám poskytne reálný obraz potencionálních hrozeb a stavu zabezpečení.

Bezpečnostní audit zahrnuje:                                         freeimage-3699061

zjištění stavu zabezpečení osob a majetku

ověření funkčnosti stávajících opatření a systémů

informace o bezpečnostních rizicích

Po zpracování auditu je možné přistoupit k návrhu zefektivnění zabezpečení subjektu, pro který byl audit zpracován. Taktéž je možno provést optimalizaci pojištění, protože budete mít k dispozici objektivní obraz zabezpečení, který Vám umožní optimálně přizpůsobit pojistné podmínky tak, aby co nejlépe kryly rizika, a kde lze na druhou stranu ušetřit.